Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting vegetatiekartering Boschplaat 2018 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000
Publicatiedatum:23-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, G. Hoefsloot, J. de Jong ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden. Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. Deze vlakdekkende vegetatiekartering geeft informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van kwelders op de Boschplaat.

 

Annotatie

184 p. (incl. bijl.)
ill.
Met lit. opg.
Eindrapport
Versie 1.2
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven