Onderwerp: Bezoek-historie

Watersysteemrapport Maas 2020
Publicatiedatum:11-02-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Reeze (etc.) ; Anteagroup, Bureau Waardenburg, Bart Reeze, Ecofide , HKV

 

Samenvatting

De scope van de voorliggende rapportage is de KRW-kwaliteit. De rapportage biedt een overzicht van de biologie, habitat en natuur in het stroomgebied van de Maas. Daarbij kijken we ook met een schuin oog naar de gerelateerde Natura 2000-doelstellingen, die voor de Maas alleen voor de Natura 2000 gebieden Grensmaas en Maas bij Eijsden van toepassing zijn. De rapportage geeft inzicht in de belangrijkste elementen van de gebruiks- en beheerfuncties die invloed kunnen hebben op de ecologische waterkwaliteit, zodat oorzaken en verbanden beter inzichtelijk worden. De voorliggende watersysteemrapportage focust zich op de waterlichamen van de Maas.

 

Annotatie

167 p.
Ill.
Projectnummer 0434242.100
Definitief revisie 04
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven