Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019
Publicatiedatum:01-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Gezamenlijke jaarrapportage over de resultaten van drie programma’s die binnen Rijkswaterstaat nauw samenwerken aan de ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland: Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

 

Annotatie

19 p.
Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 &
Programmatische Aanpak Grote Wateren
Met bijlage: Overzicht KRW-maatregelen tweede tranche
PPO0320ZB129

Naar boven