Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels in Nederland in 2018
Publicatiedatum:13-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Boele (etc.) ; Sovon Vogelonderzoek Nederland

 

Annotatie

156 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
Samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).
Het onderzoek is verricht in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) en de provincies.
In opdracht van Wageningen University & Research (WUR), Stichting Wageningen Research, unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), (Zoete Rijkswateren).
Sovon-rapport 2020/07
RWS-rapportnummer: BM-20.05
ISSN 2212-5027

Naar boven