Onderwerp: Bezoek-historie

Lichtvoering fietsers 2019-2020
Publicatiedatum:19-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Broeks, NDC Nederland ; J. Bijlsma-Boxum, Goudappel

 

Samenvatting

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Hiervoor is de campagne ‘Ik val op!’. De regionale overheden en betrokken maatschappelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze campagne fietsverlichting. Het campagnemateriaal voor de regionale communicatie wordt aangeboden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2003 worden metingen verricht naar de lichtvoering van fietsers om de ontwikkeling te monitoren. In de maanden december 2019 en januari 2020 is opnieuw een meting uitgevoerd. Tijdens de duisternis (< 3 lux) en in de schemerperiode (3 tot 26 lux) is de lichtvoering van fietsers visueel geregistreerd. Er is onderscheid gemaakt tussen het voeren van voor- en achterlicht, tussen situaties waarin fietsers geen licht voeren (licht is uit of niet aanwezig) en situaties waarin dat wel het geval is. Tevens is gekeken of fietsers licht voeren conform de bestaande en officiële regelgeving. In het onderzoek van december 2019/januari 2020 is in totaal van 17.581 fietsers de lichtvoering geregistreerd. Van deze fietsers voerde 74% voor- en achterlicht en voerde 72% licht conform de regelgeving. Dat is een significante stijging ten opzichte van de vorige meting; in december 2017/januari 2018 voerde 66% voor en achterlicht en voerde 64% licht conform de regelgeving.

 

Annotatie

35 p.
bijl., ill.
versie 005463.20200204.R1.0

Naar boven