Onderwerp: Bezoek-historie

Naar een nieuw TIGRIS XL?
Publicatiedatum:25-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

1- B. van Wee (TUD) ; 2- J. Ritsema van Eck (PBL), E. Molenwijk (RWS, WVL), B. Zondag (Significance BV) ; 3- E. Molenwijk (RWS, WVL), J. Ritsema van Eck (PBL), F. Hofman (RWS,WVL) ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) ; Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ; TU Delft (TUD) ; Universiteit van Amsterdam (UvA) ; Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ; Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ; Universiteit Gent (UGent) ; Vrije Universiteit

 

Samenvatting

25-03-2020 | Publicatie Tigris XL is een Land Use – Transportation Interaction Model, dat gezamenlijk bezit is van Rijkswaterstaat (RWS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het is rond 2005 ontwikkeld in opdracht van RWS met als doel inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van opties voor nieuwe infrastructuur, en de bereikbaarheidseffecten van opties voor nieuwe verstedelijking. Ook gebruikt het PBL het model voor scenariostudies. In het najaar van 2019 heeft een commissie van 6 wetenschappers het model Tigris XL beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en geschiktheid voor beleidstoepassingen. Dit rapport rapport bevat het oordeel en de adviezen van de commissie.Zelfstudie (2) De audit is gestart met het vaststellen van het toetsingskader en een Zelfstudie. Daarin wordt ingegaan op het doel en gebruik van Tigris XL, op het ontwerp en de werking van het model, en op de ervaringen ermee. Oordeel visitatiecommissie (1) De zelfstudie vormde samen met presentaties door en discussies met RWS, PBL en de ontwikkelaars de input voor de beoordeling door de commissie. Dat heeft geresulteerd in het auditrapport ‘Naar een nieuw TIGRIS XL?’. Dit zijn de hoofdconclusies van dit rapport: + Het model is in hoofdlijnen state-of-the-art /state-of the-practice. De commissie kent geen LUTI modellen die substantieel ‘voorlopen’ op TIGRIS XL. + Het model is op dit moment fit-for-use. Het model zou echter zonder aanpassingen in toenemende mate niet meer geschikt zijn voor toekomstige beleids- en onderzoeksvragen. Aanpassingen zijn nodig om het model ook in te toekomst fit-for-use te laten zijn. + Gezien het belang van het model voor analyses van ruimtelijke en infrastructurele ingrepen, adviseert de commissie dan ook om het model door te ontwikkelen. Voor deze verdere ontwikkeling doet de commissie vervolgens een groot aantal aanbevelingen.Reflectie door PBL en RWS (3) Het PBL en RWS zijn natuurlijk blij met deze positieve beoordeling en willen de aanbevelingen gebruiken om het model verder te verbeteren. In de reflectie op het auditrapport wordt verder ingegaan op de aanbevelingen en op de verdere aanpak.

 

Annotatie

3 dln.
Met ref.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Naar boven