Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogeltellingen op en nabij de proefsuppleties Galgenplaat en Schelphoek in de Oosterschelde : september-november 2019
Publicatiedatum:19-02-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Geene, M.S.J. Hoekstein, F.A. Arts ; Deltamilieu Projecten

 

Annotatie

45 p. incl. bijl.
ill.
BM 20.01
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven