Onderwerp: Bezoek-historie

Mijn idee voor het Pannerdensch Kanaalgebied
Publicatiedatum:28-02-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat, Project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (RWS)

 

Samenvatting

Het Pannerdensch Kanaal heeft een cruciale functie in het Nederlandse watersysteem. Het is ook een historische plek die samenhangt met het ontstaan van Rijkswaterstaat. Om deze bijzondere band met het gebied te versterken, nodigt Rijkswaterstaat de omgeving uit om met ideeën en voorstellen te komen die van toegevoegde waarde zijn voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.

 

Annotatie

4 p.
Titelblad: Hebt u een goed idee voor
(het gebied rondom) het Pannerdensch Kanaal? Dien het in!
ON0220TP498F

Naar boven