Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2017/2018
Publicatiedatum:01-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hornman (etc.) ; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & L. Soldaat

 

Annotatie

[158] p.
RWS-rapport BM 19.18
Sovon rapport 2020/01
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12 en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
ISSN 2212-5027

Naar boven