Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogeltellingen in het benedenrivierengebied in 2018/19
Publicatiedatum:01-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

V. de Boer, R.Slaterus, T.J. Boudewijn ; SOVON Vogelonderzoek Nederland en Bureau Waardenburg

 

Annotatie

46 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat
ISSN: 2212 5027
Sovon-rapport 2020/10
RWS-rapport BM 19.24

Naar boven