Onderwerp: Bezoek-historie

Verantwoordingsrapportage toetspunten : NSL monitoringsronde 2019 Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:31-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Antea Group ; Tauw

 

Samenvatting

In de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt de luchtkwaliteit voor het rekenjaar 2018 berekend op circa 120.000 locaties (punten) langs het hoofdwegennet (HWN). Van deze punten is circa de helft (circa 62.000) maatgevend bij de toetsing aan de normen voor luchtkwaliteit (de zogenaamde toetspunten). Ten behoeve van de monitoringsronde 2019 is het reken- en toetspuntenbestand voor de verschillende NSL jaren (2018, 2020 en 2030) verder verbeterd en geactualiseerd.

 

Annotatie

9 p.
tab.
projectnr.: 442163.100
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven