Onderwerp: Bezoek-historie

Watersysteemanalyse Randmeren oost
Publicatiedatum:09-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Boon, M. Hulsbos-Bloemers ; Tauw

 

Samenvatting

Deze watersyteemanalyse geeft inzicht in de werking van het aquatisch ecosysteem van de Randmeren oost. Hiervoor is de Kaderrichtlijn Water als uitgangspunt genomen de systeemanalsyeis gericht op de huidige toestand: "Voldoet Randmeren Oost aan de ecologische en chemische doelen?" en de sturende processen en factoren: "Welke ecologische sleutelfactoren vormt een knelpunt om aan de KRW-doelen te (blijven) voldoen?".

 

Annotatie

135 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Versie 2
Rapportnr. 1271414-WSA
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS, MN)

Naar boven