Onderwerp: Bezoek-historie

Watersysteemrapportage Randmeren oost
Publicatiedatum:09-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Daggenvoort, R. Hurkmans, D. Honingh, J.W. van Lente, HKV ; S. Sollie, R. Veenhof, S. Boon, K. Verveld, S. Bink, M. Wilhelm, Tauw ; B. Reeze, Water + Ecologie

 

Samenvatting

Deze watersysteemrapportage geeft een beeld over 2008-2018 en de huidige toestand van het watersyteem randmeren oost waarbij is nagegaan in hoeverrre wordt voldaan aan de functies uit het Behere- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Het rapport toont de ontwikkeling op het gebied van areaalgegeven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie, waterbodem, emmisssies en functies.

 

Annotatie

168 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapportnr. 1271414-WRA
Versie 2.0
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS, MN)

Naar boven