Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring wegverkeergerelateerde informatiediensten en rijtaakondersteunende systemen 2018
Publicatiedatum:01-06-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. Haaijer, W. Quite, A.J. Maaskant ; MuConsult

 

Samenvatting

De monitor wegverkeergerelateerde informatiediensten 2018 laat zien dat automobilisten de transitiepaden van de Routekaart Beter Geïnformeerd Op Weg (BGOW) zijn ingeslagen. Zo is het zelfgerapporteerd gebruik van individuele navigatiesystemen onder automobilisten toegenomen van 66% in 2015 naar 81% in 2018. Wanneer ook navigatie via smartphones wordt meegenomen loopt dit verder op tot 91%. In 2018 zijn, net zoals in 2015, Google Maps en de ANWB app de meest gebruikte apps voor reis- en file-informatie. Tegelijkertijd blijft het zelfgerapporteerd gebruik van wegkantinformatie via matrixsignaalgevers en blauwe borden hoog. Dit wijst op een gebruik van een slimme mix van individuele en collectieve informatiebronnen. In grote lijnen geldt dat, wanneer informatie wordt ontvangen, weggebruikers vergelijkbare in-car verkregen rijtaakondersteunende informatie (maximumsnelheid, rijstrookindeling) ontvangen als in 2015. Wel is het aandeel van een app als bron van deze informatie over het algemeen wat toegenomen, ten koste van het aandeel losse navigatiesystemen als bron. Van alle informatiebronnen leidt, evenals in 2015, het gebruik van apps volgens de gebruikers ervan het meest af. Dat komt met name door het bedienen van het systeem en het ontvangen van visuele informatie. Het ontvangen van gesproken tekst vindt men minder afleidend. In grote lijnen geldt dat de tevredenheid over de verschillende soorten reis-, route- en file-informatie en de bron(nen) waaruit deze informatie afkomstig is onverminderd hoog blijft. De aanwezigheid van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) in het Nederlands wagenpark is, op basis van zelfrapportage, sinds 2015 licht gestegen. Dit betreft vooral recent(er) geïntroduceerde systemen zoals dodehoekwaarschuwing (blind spot monitor), bots waarschuwingssysteem (collision warning) en rijstrookwaarschuwing (lane departure warning). Van deze systemen is het aantal relatief sterk gestegen, maar nog steeds lijken ze in weinig auto’s aanwezig te zijn (< 10%). ADAS zijn, gemiddeld gezien over de verschillende typen, bij grofweg de helft van de automobilisten onbekend. Hierbij zijn er wel verschillen tussen de typen ADAS, waarbij de snelheidsbegrenzer met haptische feedback (ISA) het meest onbekend is (72% onbekend) en standaard cruise control het meest bekend (15% onbekend). Net als in 2015 is de interesse in systemen die men nog niet heeft relatief laag. Ook lijken bestuurders niet goed op de hoogte over de aanwezigheid van ADAS in de eigen auto. Dit betreft zowel bestuurders die aangeven dat er geen ADAS in de auto aanwezig is, terwijl dit volgens de voertuigspecificaties wel het geval is, als vice versa. Bestuurders die aangeven ADAS in de auto te hebben, geven doorgaans aan deze systemen (standaard) ingeschakeld te hebben staan (gemiddeld genomen 73%). Bovendien zijn zij over het algemeen zeer tevreden over de kwaliteit van hun ADAS (gemiddeld genomen is 72% (zeer) tevreden). Om positief bij te dragen aan verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming is het van belang dat bestuurders goed geïnformeerd zijn over de systemen in hun auto, zodat ze deze correct kunnen gebruiken.

 

Annotatie

94 p.
Definitief
Versie 2
In opdracht van RWS, WVL

Naar boven