Onderwerp: Bezoek-historie

Vis in het Eems-estuarium
Publicatiedatum:01-09-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Z. Jager ; ZiltWater Advies; J. de Leeuw (etc.) ; Wageningen Marine Research

 

Samenvatting

De hier voorliggende korte rapportage betreft een bundeling van de resultaten van verschillende vismonitoring surveys, zoals deze worden uitgevoerd door Wageningen Marine Research en BioConsult in het Eems-estuarium. Deze rapportage is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat WVL en zal door Rijkswaterstaat worden gebruikt bij het samenstellen van een jaarlijkse rapportage over het Eems-estuarium in het kader van het programma Eems-Dollard 2050 (ED2050).

 

Annotatie

56 p.
Research rapport C069/19
RWS rapportnummer BM 19.12
Deze rapportage is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat WVL en zal door Rijkswaterstaat worden gebruikt bij het samenstellen van een jaarlijkse rapportage over het Eems-estuarium in het kader van het programma Eems-Dollard 2050 (ED2050)

Naar boven