Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen Rivieren - dwarsstroomgradiënten : toetsen van geldigheid dwarsstroom criteria
Publicatiedatum:17-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. ten Hove, F. Doorn ; Marin

 

Samenvatting

De bestaande Richtlijnen Vaarwegen 2017 beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft behoefte aan integrale richtlijnen voor vaarwegen met een langsstroomsnelheid groter dan 0,5 m/s. Aan de hand van een probleemanalyse zijn daartoe alle relevante aspecten van het ontwerpproces, zoals dat ook in de Richtlijnen Vaarwegen 2017 is beschreven, geëvalueerd en is een onderzoeksagenda opgesteld voor de jaren 2016 t/m 2019. Op basis van de onderzoeksagenda en de resultaten van de onderzoeken die in 2016 tot en met 2018 uitgevoerd zijn, wordt door middel van een aantal deelstudies verder invulling gegeven aan het plan van aanpak om tot richtlijnen voor rivieren te komen vanuit een verkeerskundig oogpunt. Eén van de deelstudies betreft dit onderzoek naar het effect van dwarsstroom.

 

Annotatie

26 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Rapport nr.: 29242-9-MO-rev.2
Eindrapport
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven