Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten morfologische ontwikkelingen op functies Rijn en Maas
Publicatiedatum:01-11-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. ten Brinke ; Blueland Consultancy

 

Samenvatting

Onderzoek biedt een overzicht van grootschalige morfologische veranderingen (korte en langere termijn) op de Rijntakken (inclusief de RM-monding) en de Maas. De focus ligt op de verandering in van de bodemligging. Naast het schetsen van de omvang van de veranderingen zijn ook de effecten op rivierfuncties (bevaarbaarheid, waterveiligheid, waterkwaliteit en natuur, waterbeschikbaarheid, infrastructuur) kwalitatief beschreven. Het rapport bevat een leesbare managementsamenvatting.

 

Annotatie

109 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Rapport B19.01
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven