Onderwerp: Bezoek-historie

A decline in oil rates consolidated : monitoring and assessment of the proportion of oiled Common Guillemots in The Netherlands winter 2018/19
Publicatiedatum:01-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.J. Camphuysen ; Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) and the Dutch Seabird Group (NZG/NSO)

 

Samenvatting

 

Dit is de jaarlijkse weergave voor OSPAR van de resultaten van systematische strandtellingen langs de Nederlandse kust, met een verslag over het seizoen 2018/19. Middels deze tellingen verzorgt Nederland haar bijdragen voor de OSPAR deelgebieden 8, 9, en 10. Om een compleet beeld te krijgen voor deze deelgebieden zullen Belgische en Duitse gegevens moeten worden toegevoegd en gecombineerd. In deze rapportage worden alleen de Nederlandse gegevens besproken. Voor de Nederlandse Noordzeekust kon de lange termijn afname in oliebevuilingspercentages bij de Zeekoeten worden bevestigd en alle laatste seizoenen hebben bijzonder lage waarden laten zien. Over 2018/19 werd langs de Noordzeekust een niveau van slechts 5.3% olieslachtoffers gevonden (n= 433). Het meerjarig gemiddelde is inmiddels op een niveau van 11% beland, waarmee de doelstellingen van OSPAR voor 2020 overschreden en die voor 2030 bijna bereikt zijn.

 

Annotatie

[22] p.
RWS Centrale Informatievoorziening BM 19.29
With ref.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven