Onderwerp: Bezoek-historie

Zeegraskartering Oosterschelde en Westerschelde : meetjaar 2019
Publicatiedatum:09-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.J. van Deelen, A.H. Stolk, E.C. Verduin ; Eurofins

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder andere voorzien door de uitvoering van Zeegraskarteringen. De karteringen bestaan uit een GIS-bestand, verkregen door veldwerk en een toelichting (rapportage) inclusief figuren en tabellen.

 

Annotatie

73 p.
ill., bijl.
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV).

Naar boven