Onderwerp: Bezoek-historie

Biotamonitoring Rijkswateren t/m 2018 : Deel I: toetsing en trends
Publicatiedatum:01-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.C. Sneekes, M.J.J. Kotterman ; Marine Research

 

Annotatie

98 p.
Research rapport C106/19
RWS rapportnummer BM 19.13
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven