Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen rivieren : vormgeving van en inrichting rond stuwen
Publicatiedatum:12-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. ten Hove ; Marin

 

Samenvatting

De bestaande Richtlijnen Vaarwegen 2017 beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. Vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat heeft ook behoefte aan integrale richtlijnen voor vaarwegen met een langsstroomsnelheid groter dan 0,5 m/s. Aan de hand van een probleemanalyse zijn daartoe alle relevante aspecten van het ontwerpproces, zoals dat ook in de bestaande Richtlijnen Vaarwegen is beschreven, geëvalueerd en is een onderzoeksagenda opgesteld voor de jaren 2016 t/m 2019. Onderhavig document betreft de rapportage van het deelonderzoek naar dimensionering en inrichting van stuwen voor de scheepvaart.

 

Annotatie

15 p.
Rapport nr.: 29242-10-MO-rev.2
Eindrapport
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven