Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire objecten
Publicatiedatum:06-02-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.B. Jutte, B. Mentink, M. Wolbers, W. Timmerman ; Royal HaskoningDHV

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent veel voor de wijze waarop Rijkswaterstaat de renovatie, het onderhoud en eventueel de aanleg van nieuwe objecten aanpakt. Royal HaskoningDHV heeft verkend wat de meest kansrijke en impactvolle maatregelen zijn om bruggen, viaducten, dijken, oeverbescherming en sluizen circulair te maken. Ook is uitgezocht hoe Rijkswaterstaat de maatregelen moet implementeren, bijvoorbeeld een toevoeging of aanpassing van de vraagspecificatie.

 

Annotatie

132 p.
Referentie: T&PBG2285R001D0.2
Status: 1.0/Definitief
Projectnummer: BG2285
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven