Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning maturity model : [circulaire innovaties]
Publicatiedatum:30-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nibe

 

Samenvatting

Gezien de vele ontwikkelingen, die zich ook snel opvolgen, is er een sterke behoefte in het werkveld bij opdrachtgevers, projectleiders en inkopers om zicht te hebben waar de markt nu staat op gebied van circulariteit in de GWW. Rijkswaterstaat is daarom bezig met de ontwikkeling van een zogenaamd maturity model. Dit model moet straks inzicht geven in de ‘volwassenheid’ van de markt op gebied van verduurzaming van de GWW. Per materiaalketen kan dit model inzicht geven in de stand van zaken in de verduurzaming. Het moet inzicht geven waar de koplopers staan, maar ook waar het peloton zich bevindt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het NIBE gevraagd een verkenning uit te voeren naar een dergelijk maturity model.

 

Annotatie

15 p.
Document: 29.003.19.01.001/jl
Versie: def 2.0
Project 29.003
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven