Onderwerp: Bezoek-historie

Congestieraming rijkswegen voor de middellange termijn 2024
Publicatiedatum:23-10-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Hans Flikkema ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

Op basis van de middellange termijn verkenningen van het Centraal Planbureau en uitgangspunten van de Klimaat en Energie Verkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een nationale prognose gemaakt voor de omvang van het wegverkeer op het rijkswegennet voor 2024. Rijkswaterstaat heeft in opdracht van het KiM deze prognose doorvertaald naar een prognose van de congestie 2024. Gebaseerd op de geraamde groei van het verkeer op het rijkswegennet 8,2% heeft Rijkswaterstaat de toename van de congestie over de periode eind 2019 - 2024 geraamd op 23%. De verliestijd per afgelegde kilometer stijgt daarmee met 14%. Met name de geraamde toename van de congestie in MIRT gebied Zuidwest Nederland is tot 2024 fors met 32%. De oorzaak hiervan is dat de grotere aanleg projecten in deze regio na 2024 gereed zijn, terwijl de verkeersvraag wel toeneemt. Rijkswaterstaat verwacht dat de groei van de congestie na 2024 zal afvlakken. Het verkeer neemt na 2024 nog wel toe, echter er wordt een aantal grote wegaanleg- en verbredingsprojecten juist in deze periode opengesteld. Bij deze congestieraming is geen rekening gehouden met extra congestie ten gevolge van het vervangings- en renovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Over de impact van het vervangings- en renovatieprogramma op de congestie zijn dit moment nog geen gegevens beschikbaar.

 

Annotatie

8 p.
graf.

Naar boven