Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2019
Publicatiedatum:01-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. van Kleunen, J. Abma, V. de Boer, S.Deuzeman ; Sovon Vogelonderzoek Nederland

 

Annotatie

26 p.
ill.
Sovon-rapport 2019/74
RWS rapportnr.: BM 19.19
ISSN: 221250277
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven