Onderwerp: Bezoek-historie

Tracébesluit Spitsstrook A2 : St. Joost - Urmond zuidelijke rijrichting incl. maatregelen knooppunt Kerensheide
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB)

 

Samenvatting

Korte toelichting over de aanleg spitsstrook in zuidelijke richting op de A2 en de extra genomen maatregelen op knooppunt Kerensheide. Er wordt geen extra asfalt aangelegd voor deze spitsstrppl, maar de bestaande vluchtstrook wordt op drukke momenten ingezet als rijstrook.

 

Annotatie

6 p.
foto's

Naar boven