Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek van de bodemgesteldheid in de buitenhaven te IJmuiden
Publicatiedatum:01-03-1957

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W. van der Made ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Arrondissement Noordzeekanaal, Studiedienst IJmuiden

 

Annotatie

7 p.
bijl.
Rapport SDIJ 57.03

Naar boven