Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels en Zeezoogdieren in de Zoute Delta 2017 / 2018
Publicatiedatum:27-06-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.A. Arts, S. Lilipaly, M.H.J. Hoekstein, K.D. van Straalen, M. Sluijter, P.A. Wolf ; Delta Project Management (DPM)

 

Annotatie

122 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapportnr. 2019-4
Rapport BM 19.08
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Projectbegeleider RWS Mervyn Roos

Naar boven