Onderwerp: Bezoek-historie

Vertroebeling Julianakanaal : monitoring van de effecten van vertroebeling in het Julianakanaal in Limburg
Publicatiedatum:23-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Kroes, S. Sollie, J. Arntz ; Adviesbureau Cuppen; J. Nijburg ; Adviesbureau Waterschakel

 

Samenvatting

Tengevolge van vele overstromingen van de Grensmaas wordt tussen Maastricht en Roosteren het Grensmaasproject ontwikkeld. Met Grensmaasproject is in oktober 2008 officieel gestart en heeft als doel meer ruimte te geven aan zowei het water als natuur binnen het gebied. De stroomgeul van de Maas wordt ten noorden van Itteren fors verbreed. Ter hoogte van de brug Bunde is langs het Julianakanaal een verwerkingshaven aangelegd voor de verwerking van het toutvenant (TV). In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het gebied. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten uit de literatuurstudie. In hoofdstuk 4 en 5 worden respectievelijk de resultaten weergegeven van het abiotisch en biotisch onderzoek. Resultaten die niet in hoofdstuk 5 verder worden toegelicht en verklaard, zullen in hoofdstuk 3 en 4 toegelicht worden. Daar waar mogelijk wordt een mogelijke verklaring gegeven voor de gevonden resultaten. Hoofdstuk 6 omvat de conclusies waarbij de antwoorden worden gegeven op de bovengenoemde onderzoeksvragen. Tenslotte zijn aanbevelingen opgenomen voor (mogelijk) toekomstig onderzoek. Het rapport wordt afgesloten met een overzicht van de gebruikte literatuur.

 

 

Annotatie

64 p.
ill., bijl.
Kenmerk R001 -4740449KMJ-kmi-V01 -NL
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Limburg (RWS, LB)

Naar boven