Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvalsplan gft-afval en textiel : naar meer en schonere deelstromen
Publicatiedatum:01-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

In een verkenning naar de kwaliteit van deelstromen (in 2018) is geconcludeerd dat met name gft-afval en textiel kwetsbare stromen zijn voor verontreinigingen. In 2019 starten vanuit VANG-HHA verschillende projecten rondom het thema kwaliteit. Deze projecten zijn onderdeel van het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer en schonere deelstromen’. De projecten in het aanvalsplan beslaan verschillende delen van de keten: van burgers en inzamelaars tot verwerkers.

 

Annotatie

20 p.
ill.
Uitvoeringsprogramma VANG HHA

Naar boven