Onderwerp: Bezoek-historie

Afvalstoffenheffing 2017
Publicatiedatum:01-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

In dit rapport is de jaarlijkse ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. De gemiddelde kosten bij verschillende vormen van tariefdifferentiatie worden weergegeven. Bovendien is een overzicht opgenomen met verwerkingstarieven per installatie. In de bijlagen wordt, gegroepeerd per provincie, per gemeente de afvalstoffenheffing, het tariefsysteem en de soort inzameldienst weergegeven.

 

Annotatie

38 p.
ill.
ISBN 9789491750199

Naar boven