Onderwerp: Bezoek-historie

Quickscan veiligheidsanalyse Voorlanden Hollandsche IJssel
Publicatiedatum:01-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Maaskant, A. van der Kraan, E. de Graaf ; POV Voorlanden

 

Samenvatting

Doel van deze rapportage is het bieden van een beoordelingsmethode zodat de verschillende beheerders van hoge voorlanden deze op een gelijke manier kunnen beoordelen. Daarnaast staan in deze rapportage suggesties voor het verder verfijnen van de methodiek. Gezien deze doelstelling bestaat de doelgroep met name uit beoordelaars bij Waterschappen, Rijkswaterstaat en Ingenieursbureaus. Details en inhoudelijke analyses zijn in de bijlage te vinden. Naast de beoordeling wordt ook een eerste aanzet geschetst van het handelingsperspectief voor borging en beheer van deze hoge voorlanden. Deze quickscan vanuit de POV Voorlanden leidt tot een eerste beeld van de veiligheidsbijdrage van de voorlanden. Daarna zal worden bekeken hoe eventuele toekomstige veranderingen in het systeem invloed hebben op deze veiligheidsbijdrage. Dit is met name bedoeld als input voor de beleidsmakers bij de Waterschappen en Rijkswaterstaat

 

Annotatie

51 p.
bijl, ill.
Met lit.opg.
Definitief

Naar boven