Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2018 : biologische monitoring zoute rijkswateren
Publicatiedatum:25-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Paree ; Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

 

Samenvatting

De zoute ecotopen worden uitvoerig beschreven in het Zoute Ecotopenstelsel (ZES.1), zie Bouma et al., 2005. Het ZES is een instrument om het potentiële voorkomen van levengemeenschappen en/of habitats van de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaart te brengen, te monitoren of te voorspellen. Andere doelen van zoute ecotopen zijn: • Het dienen als indicator voor het evalueren van beheersmaatregelen met betrekking tot ecotooparealen in de Westerschelde en andere waterlichamen; • Het gebruik als ruimtelijk kader voor het ontwerp van de benthosmonitoring en beoordeling; • Het gebruik als ruimtelijk kader voor andere typen ecologische monitoring en beoordelingen. De ecotopenkaart wordt gebruikt voor het watermanagement (MWTL, KRW, VHR), Beheer & onderhoud, projecten zoals Verdieping Westerschelde, Zandhonger Oosterschelde etc.

 

Annotatie

29 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.

Naar boven