Onderwerp: Bezoek-historie

Rivierdossier waterwinningen Maas : feitendossier
Publicatiedatum:30-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Wessels, P. Weidema, R. Hoijtink, B.J Vreman ; Arcadis Nederland

 

Samenvatting

Het rivierdossier Maas is gericht op het duurzaam veiligstellen van de drinkwaterwinningen vanuit de Maas in Nederland. De factoren die de veiligstelling mogelijk in de weg staan zijn in beeld gebracht. Het rivierdossier biedt hiermee inzicht in de opgave. Deze opgave vormt de basis voor te maken afspraken in een uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2027. Naast het rivierdossier zijn voor de omgeving van de afzonderlijke winningen gebiedsdossiers opgesteld.

 

Annotatie

70 p.
bijl., ill.
Met ref.
Status: Definitief
Projectnr. C03091.000306
Ref. 083896356 A
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven