Onderwerp: Bezoek-historie

Memo: Verstrekte informatie aan Milieudefensie over trajecten waar snelheid is verhoogd naar 130 kmh per 5 februari 2016
Publicatiedatum:02-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

In de brief is voor de toetspunten van het hoofdwegennet (HWN) per traject opgenomen de maximale en gemiddelde toename en de verdeling van de optredende NO2 concentraties door de snelheidsverhoging. De trajectnummers stemmen overeen met de nummers uit de rapportage luchtkwaliteit snelheidsverhogingen batch 2a die op de website van het Platform Publieksparticipatie is opgenomen onder het verkeersbesluit snelheidsverhogingen op delen van autosnelwegen van februari 2016.

 

Annotatie

2 p.

Naar boven