Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek gietmortel op cementbasis t.b.v. leidingtunnels
Publicatiedatum:01-10-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Hogervorst ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswegenlaboratorium (RWS, RWL)

 

Samenvatting

De verlijining van de geprefabriceerde betonnen buissegmenten (ca. 5 m lang, diameter ca, 4,5 m, wanddikte ca 0,35 m) voor de leidingtunnel onder het Hollandsch Diep is uitgevoerd met een kunstharsmengsel, namelijk met GIETMASSA E van Bolidt BV te Alblasserdam; zie rapporten KG 72-4 en KG 72-4A voor wat betreft het laboratoriuraonderzoek. Op verzoek van de directie Sluizen en Stuv/en is een aantal relevante eigenschappen bepaald van een gietmortel op cementbasis, namelijk VERGUSSMORTEL van een Duits bedrijf (fa. Pagel), Aan deze cementgietmortel zijn een aantal anorganische stoffen toegevoegd waardoor krimp wordt voorkomen.


Toepassing bij volgende leidingtunnel(s) zou een vrij grote besparing opleveren ten opzichte van het gebruik van de veel duurdere kunstharsmengsels

 

Annotatie

[6] p.
ill., bijl.
Rapport KGR 73-06

Naar boven