Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek asfaltkernen afwerkvloer bezinkbassins; rioolwaterzuiveringsinrichting Eindhoven - Waterschap De Dommel
Publicatiedatum:01-10-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Coorengel ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswegenlaboratorium (RWS, RWL)

 

Samenvatting

 

Naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek naar de kwaliteit van de asfalt afwerkvloer van het voorbezinkbassin III (Rapport RL-KBW-79-24) en van het nabezinkbassin III-2 (Rapportnr. RL-KBW-79-84 en RLAT-R-79624) van de rioolwaterzuiveringsinrichting Eindhoven, is op verzoek van het Waterschap De Dommel onderzoek verricht naar de kwaliteit van de bovenlaag van de asfalt afverkvloer van de overige bezinkbassins.

 

 

 

 

 

 

Annotatie

[13] p.
ill., bijl.
Rapport KBW-S 80-37

Naar boven