Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek epoxy-asfaltbeton voor het proefvak op de brug bij Hagestein
Publicatiedatum:01-11-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswegenlaboratorium (RWS, RWL)

 

Samenvatting

<p align="LEFT"> </p> <p align="LEFT">De marshalleigenschappen van epoxy-asfaltbeton worden behalve door de samenstelling en de verdichting in sterke mate bepaald door de verhardingsprocedure. Van epoxy-asfaltbeton met 7% bindmiddel ("op") is de invloed van de verhardingsprocedure op de marshalleigenschappen bij 60&deg;C onderzocht. Daarnaast is onderzoek verricht naar de extraheerbaarheid van het bindmiddel ter controle van het bindmiddelgehalte in epoxy-asfaltbeton.</p> <p align="LEFT"> </p>

 

Annotatie

[5] p.
ill., bijl.
Rapport KBW-R 80-40

Naar boven