Onderwerp: Bezoek-historie

Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren
Publicatiedatum:01-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Versie 1.0: H. Peeters ; Rijkswaterstaat directie Limburg (RWS, LB) ; Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland (RWS, ON) ; Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland (RWS, ZH) ; ; Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Versie 3.0: D. Kroekenstoel ; Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL); Versie 4.0: D Kroekenstoel ; Rijkswaterstaat WVL, Oost-Nederland, Zuid-Nederland, West-Nederland Zuid; Versie 5.0: J. Doornekamp ; Rijkswaterstaat WVL, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 

Samenvatting

In het Rivierkundig Beoordelingskader staan de rivierkundige aspecten beschreven waaraan een vergunningaanvraag in kader van de Waterwet door Rijkswaterstaat getoetst wordt. De belangrijkste beoordelingsaspecten zijn Hoogwaterveiligheid (waterstanden, afvoeren), Scheepvaart (aanzanding, dwarsstroom, hinder) en Schade / hinder buitendijks.Het toepassingsbereik zijn de grote rivieren in beheer bij Rijk: Maas, Rijntakken, Rijn-Maasmonding en Zwarte Water. Het Rivierkundig Beoordelingskader omschrijft de rivierkundige aspecten van de Waterwet-toetsing, de te gebruiken modellen, randvoorwaarden en methoden, criteria (normering per aspect) en de door de initiatiefnemer aan te leveren gegevens.

 

Annotatie

div. p.
ill.
versie 1.0 2007
versie 3.0 2014
versie 4.0 2017
versie 5.0 2019
Project Stroomlijn Gegevens

Naar boven