Onderwerp: Bezoek-historie

Grip op nevengeulen : pilot voor programmeringsmethodiek beheer en onderhoud van nevengeulen
Publicatiedatum:19-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. de Jong, B. de Vries, R. van de Laar, B. Evers, J. van Rijsbergen, M. Blokland ; Royal HaskoningDHV

 

Samenvatting

In de afgelopen 2 decennia is in het rivierengebied een groot aantal nevengeulen aangelegd. Deze pilotstudie betreft het assetmanagement voor nevengeulen. Hiertoe dienen de juiste normen en parameters van deze nevengeulen te worden vastgelegd, waarbij rekening wordt gehouden met de functies, risico’s en beheersmaatregelen. Zoektocht daarbij is om het normatieve kader dusdanig te formuleren dat voor de geul binnen bepaalde grenzen dynamische processen zoals erosie en sedimentatie kunnen plaatsvinden.

 

Annotatie

162 p.
Met lit.opg.
6.0/Finale versie
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (RWS, PPO)

Naar boven