Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Kwelders Noord-Holland 2017: op basis van false colour-luchtfoto's 1: 5000
Publicatiedatum:23-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, J. de Jong ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kusten riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van met name kwelders en uiterwaarden.

 

Annotatie

148 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Afdeling Data en Informatiemanagement
Projectnr. CIV: Zaaknr.: 31138797
Projectnr. BuWa : 18-0070 ;
Rapportnr.: 19-016
Versie 1.1
Eindrapport

Naar boven