Onderwerp: Bezoek-historie

Archiefonderzoek : Kanaal door Walcheren en Kanaal door de Oude Arne : definitief
Publicatiedatum:19-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.R. van Rees ; Grontmij

 

Annotatie

9 p.
bijl., ill.
Met kaart als losse bijlage (bijlage 1)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Projectbureau WAU
Revisie : 1
Projectnr.: 211935

Naar boven