Onderwerp: Bezoek-historie

Verbetering monitoring en toetsing KRW oppervlaktewaterlichamen
Publicatiedatum:29-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. van Herpen, R. Torenbeek, M. de la Haye ; Royal Haskoning DHV & Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

In het rapport zijn voorstellen uitgewerkt voor verbetering van de monitoring en toetsing van KRW-oppervlaktewaterlichamen. Het accent ligt in dit rapport vooral bij de fysisch-chemische en biologische monitoring en toetsing.

 

Annotatie

[52] p.
WATBF4936-101-100R001F0.1
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven