Onderwerp: Bezoek-historie

Pilot voorlandoplossing Houtribdijk Interim-rapportage februari 2018
Publicatiedatum:21-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. Steetzel, R. van Santen, J. Menninga ; RWS/EcoShape-stuurgroep Pilot Houtribdijk; V. Vuik ; HKV; E. Penning ; Deltares; R.J. Bijlsma ; Alterra/WUR

 

Samenvatting

De pilot voorlandoplossing Houtribdijk bestaat uit de aanleg van een proefsectie met een voor de dijk gelegen zandaanvulling inclusief monitoringsprogramma, data-analyse en het opstellen van toets- en ontwerptools en is expliciet gericht op het bijdragen aan het sneller en beter onderbouwd kunnen realiseren van zandige versterkingswerken voor met name de belastingomstandigheden voor de grotere meren. Deze rapportage is een interim-versie van een ‘levend’ document waarin (halfjaarlijks) de allerlaatste resultaten en inzichten vanuit de pilot in onderlinge samenhang zijn beschouwd en is een update van de versie van september 2017. In het eerste, algemene deel van deze rapportage wordt met name ingegaan op de analyse van de monitoringsresultaten en de verwerking ervan tot de voor de beantwoording van de onderzoeksvragen benodigde basisinformatie. In deze zin zal deze rapportage tijdens de uitvoering van de pilot ook (aan)sturend werken op de in de onderliggende werkdocumenten vastgelegde detailuitwerkingen. Ook is een hoofdstuk ingevoegd waarin de problematiek van voorlandoplossingen in een iets breder kader is geplaatst.

 

Annotatie

270 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
De RWS/EcoShape-stuurgroep Pilot Houtribdijk bestaat uit auteurs/medewerkers van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) en EcoShape
Rapportnummer 079592454:A
C03041.003128.0100
Definitief rapport

Naar boven