Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvullende metingen en modelering pilot Houtribdijk
Publicatiedatum:26-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. McCall, M. van der Lugt, M. Gawehn ; Deltares; V. Vuik ; HKV

 

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de metingen en resultaten van de additionele meetcampagne op het pilotstrand Houtribdijk in de periode september-december 2017, evenals de ontwikkeling van een conceptueel en uitbreiding van een numeriek model voor de morfologische ontwikkeling van zandige stranden in merengebieden.\r\nDe metingen van waterstand, golfhoogte en golfvorm op het pilotstrand laten zien dat de hydrodynamische condities op het pilotstrand sterk afwijken van normale condities voor zeekusten. Hierbij spelen met name het ontbreken van getij in combinatie met een sterke correlatie tussen golfhoogte en waterstandsopzet, en de laag-energetisch, weinig-asymmetrische golven, een belangrijke rol bij de morfologische ontwikkeling van het strand.\r\nOp basis van deze bevindingen is een conceptueel model opgezet dat de hydrodynamische condities relateert aan de ontwikkeling van het onderwaterplateau en steile strand van het pilotgebied.\r\nDe morfologische modelconcepten voor het pilotstrand zijn geïntegreerd in het numerieke model XBeach en gevalideerd aan de hand van de additionele metingen. Het model laat een goede representatie zien van de gemeten hydrodynamische condities en morfologische ontwikkeling.

 

Annotatie

126 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ecoshape Building with Nature.
Rapportnr. 1209013-006-ZWS-0003

Naar boven