Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring pilot Houtribdijk
Publicatiedatum:31-07-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Penning, K. den Heijer ; Deltares; T. Bijlsma, M. de Lange ; Wageningen Environmental Research; V. Vuik ; HKV

 

Samenvatting

Voor een deel van de Houtribdijk is een pilot zandstrand gerealiseerd met als doel om kennis, en toets- en ontwerptools te ontwikkelen, die kunnen bijdragen aan het sneller en beter onderbouwd realiseren van zandige versterkingswerken voor de grotere meren (RWS/EcoShape, 2016). Dit document geeft een overzicht van de uitgevoerde reguliere monitoring van de pilot Houtribdijk vanaf augustus 2014 tot en met februari 2018.\r\nDe reguliere monitoring omvatte metingen van de hydrodynamica, meteorologie, morfodynamica, bodemsamenstelling, vegetatieontwikkeling en grondwaterstanden.

 

Annotatie

149 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Rapportnr.: 1209013-000-ZWS-0034

Naar boven