Onderwerp: Bezoek-historie

Pilot zandige vooroever Houtribdijk : guideline vergunningen
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

EcoShape; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

In aanvulling op de in het voorjaar van 2015 beschikbaar gestelde ‘lessons-learned’ van het voor de aanleg van de proefsectie doorlopen vergunningenproces zijn nu ook de procedures voor een toekomstig vergunningentraject ten behoeve van een meer grootschaliger voorlandoplossing (voor bijvoorbeeld een groot deel van de Houtribdijk) in kaart gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van de ervaringen van de bij de pilot betrokken partijen. In dit rapport is getracht het vergunningenproces voor zandige versterkingen zowel procesmatig als inhoudelijk te beschrijven. Daarbij is eerst ingegaan op het proces en zijn vervolgens zowel de inhoudelijke kant van de vergunningen als de bijbehorende onderzoeken nader belicht, dit met een focus op de toepassing van zandige versterkingen in het Markermeer en IJsselmeergebied.

 

Annotatie

25 p.
ill.
Met lit. opg.
Tekst gebaseerd op ervaringen van M. Voeten (Arcadis) en J. Fiselier (Royal Haskoning DHV). Eindredactie H. Steetzel (Arcadis).

Naar boven