Onderwerp: Bezoek-historie

Pilot zandige vooroever Houtribdijk : guideline ontwerp en beoordeling van dijk-voorlandsystemen
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

EcoShape; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS); V. Vuik, S. Ouwerkerk ; HKV

 

Samenvatting

De pilot voorlandoplossing Houtribdijk was expliciet gericht op het sneller en beter onderbouwd kunnen realiseren van zandige versterkingswerken voor met name de belastingomstandigheden in de grotere meren. De (tussen)resultaten van deze pilot zijn inmiddels toegepast in zowel lopende als komende projecten van het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP).\r\nIn aanvulling op de meer technische basisrapportages zijn in het kader van de pilot ook een aantal guidelines opgesteld. \r\nDit rapport betreft de guideline Ontwerp en Beoordeling van dijk-voorlandsystemen en geeft een aanzet tot het ontwikkelen van concrete rekenregels en handvatten voor het ontwerpen en beoordelen van voorlandoplossingen voor (bestaande) dijken. Bij de beoordeling van een voorlandoplossing is alleen de huidige toestand van de kering zelf (dijk inclusief voorland) van belang. De faalkans op basis van de huidige sterkte en belasting moet aan de vereisten voldoen. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling in de tijd van de belasting (door zeespiegelstijging, toename rivierafvoer, meerpeilstijging, etc.) en met de sterkte van de kering (verliezen door langstransport, zettingen, etc.). Hierbij moet verantwoord worden omgegaan met onzekerheden in de lange-termijn ontwikkeling; deze kunnen aanzienlijk zijn.\r\nHet rapport richt zich met name op de technische belemmeringen, zoals het gebrek aan concrete rekenregels en handvatten voor de integrale beoordeling van de veiligheid van de waterkering, inclusief de werking en de standzekerheid van het voorland.

 

Annotatie

30 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.

Naar boven