Onderwerp: Bezoek-historie

BeoordelingsInstrument Ecologische kwaliteit Bermen (BIEB) : vertalen natuurgegevens naar ecologische kwaliteit voor afwegingskader natuurlijk kapitaal
Publicatiedatum:14-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.H.N. Boddeke, A.J.M. Meijer, P.J. de Gier, M. Hoefsloot ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Het BIEB geeft een beoordeling van de ecologische kwaliteit per hectometer berm (100 meter lengte, de bermbreedte is variabel) en doet dat in de vorm van 5 kwaliteitsklassen. De linker- en rechterberm (en eventueel de middenberm) worden afzonderlijk gewaardeerd. De kwaliteitsklasse van een bermhectometer wordt bepaald door de mate waarin punten gescoord zijn voor elk van de 6 parameters die de verschillende aspecten van de ecologische kwaliteit bestrijken.

 

Annotatie

47 p.
Rapportnr. 19-047
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven