Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogeltellingen bij afgaand tij op en nabij de proefsuppleties Galgeplaat en Schelphoek in de Oosterschelde, september-november 2018
Publicatiedatum:18-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.S.J. Hoekstein, F.A. Arts, R.Geene ; DeltaProjectManagement (DPM); Habitat-Advies

 

Annotatie

44 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Infrastrucuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Definitief rapport
DPM rapportnr.: 2019-02
RWS-CIV rapportnr.: BM 19.02

Naar boven